ULUSLARARASI KONFERANS
İŞ AHLAKI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: İDEALLER VE GERÇEKLER
12-14 Nisan 2012 / İstanbul

English

Türkçe

<

ULUSLARARASI

İŞ AHLÂKI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

SEMPOZYUMU:

İDEALLER VE GERÇEKLER

 

13-14 Nisan 2012, İstanbul

Birinci Gün: 9.00 - 18.45 | İkinci Gün: 9.30 - 18.45

 

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü

Organizasyon

İGİAD İktisadi Girişim ve İş Ahlaki Derneği, Türkiye

&

Durham Üniversitesi, İngiltere

 

 

 

Sempozyum, 13-14 Nisan 2012

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü

 

 

Birinci Gün:

09.00-09.30 Kayıt

09.30 –10.30 Açılış

 

Selamlama Konuşmaları:

    Şükrü Alkan

    İGİAD İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkanı

 

    Mehmet Asutay

    Durham Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi Direktörü 

 

Ana Konuşma:

    Küresel Mali Krize Ahlaki Yaklaşımlar: İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik’in Finansal ve Ekonomik Politika Bağlamında Cevapları

    Mervyn K. Lewis

 

 

10.30 –11.00 Ara

11.00- 13.00

1. Oturum - Karşılaştırmalı Vaka Çalışmaları

 

    Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Borsa Performansına Kurumsal Mülkiyet Açısından Bir Bakış: Türkiye ve Malezya Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

    Güler Aras & Jamilah Ahmad & Özlem Kutlu Furtuna

 

    Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Çok Kültürlü Farklılıklar: A.B.D., Güney Kore, Türkiye

    Altay Dikeç & Victor Kane & Jin Yong Park

 

    Türkiye ve Seçilmiş Bazı Avrupa Ülkelerinde Çalışma Değerleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çözümleme

    Kadir Canatan

 

    Kazak ve Türk Yöneticilerin İş Etiğine İlişkin Tutum ve Davranışları

    Arman Nurmakhamatuly

 

13.00 – 14.30 Öğle Yemeği

 

14.30 – 16.15

2. Oturum – Örnek Çalışmalar

 

    Kurumsal Sürdürülebilirlik: Ahlakın Kurumsal Yönetim Uygulamalarına Entegrasyonu

    Rashidah Abdul Rahman & Zaleha Othman

 

    Türk Yöneticiler Arasında Ahlaki Karar Verme: Yeni Perspektiflerin Geliştirilmesi

    Şebnem Penbek & Gülem Atabay

 

    Sosyal Sorumluluk Raporlaması: Türkiye’de Sosyal Sorumluluk Raporlamasına İlişkin Bir Araştırma

    Deniz Özbay

 

    İş Değerleri ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

    Serdar Bozkurt & Altan Doğan

 

16.15-16.30 Ara

 

16.30 – 18.45

3. Oturum – Örnek Çalışmalar: İslami Finans ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 

    İslami Finans Açısından Ahlaki ve Sosyal Sorumluluk Modelleri

    Asyraf  Wajdi Dusuki

 

    Almanya’da Ahlaki Bankaların Başarı Faktörleri ve İslami Bankalar İçin Anlamı

    Rebecca Schoenenbach

 

    İslami Finansal Kurumlar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Paydaşlar: Bir Araştırma

    Toseef Azid

 

    İslami Bankaların Sosyal Sorumluluğu Muhafaza Etmek İçin İhtiyaç Duydukları Ürün Geliştirme Yöntemleri

    Abdulazeem Abozaid

 

    İslam Toplumunda İşçi-İşveren İlişkilerinde Ahlakilik

    Adem Esen

 

19.00 Gala Yemeği

 

İkinci Gün

09.30 –10.15

Ana Konuşmaları:

 

    İslam Kültür ve Medeniyetinde İktisat ve Ahlak

    Sabri Orman

 

    Ahlaki Sermaye ve Liderlik

    Alejo José G. Sison

 

10.15 – 11.15

4. Oturum –Söylemsel Perspektifler

    İslam ve Batı Ekonomilerinin Paylaştıkları Temel: Bilimsel Ayrılıkçılık ya da Karışık Sonuçsalcılık?

    Marie Claret de Fleurieu & Pierre-Charles Pradier

 

    Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Sınıf Sorunu Bağlamında Ekonomi ve Ahlak

    Şennur Özdemir

 

11.15 – 11.30 Ara

 

11.30 – 13.00

5. Oturum – Vaka Çalışmaları

 

    İş Ahlakını Oluşturma: Güneydoğu Asya'da Manevi Ekonomiler

    Daromir Rudnyckyj

 

    Bangladeş'te Hayat Sigortası Şirket Yönetimlerinin Ahlak Kuralları: “Poliçe” Bakış Açısından

    Muhammad Z. Mamun

 

    Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlâkı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlâkı Uygulamaları: Türkiye Örneği

    Nihat Alayoğlu & Ali Osman Öztürk & Mehmet Babacan

 

13.00 -14.00 Öğle Yemeği

 

14.00 – 16.00

6. Oturum –Vaka Çalışmaları

 

    Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk Uygulamalı Öğrenci Projelerine Örnek: Bireysel Sorumluluktan Toplumsal Sorumluluğa

    Saadet Uğurlu

 

    Arınma ya da Ahlâkileştirme Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmelerin Web Sitelerindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Söylemlerine İlişkin Bir Değerlendirme

    Ömer Torlak & M. Ali Tiltay

 

    İş Hayatında Erdemli İnsan'ın Yetkinlikleri ile Kurumsal İş Ahlakı Uygulamaları Arasındaki İlişki: İstanbul

    Halil Zaim & Atif Açıkgöz

 

    Türk Medya Kuruluşlarında Yönetsel Etik Pratikleri Üzerine Bir Araştırma

    Ali Bülent Kutvan

 

16.00-16.15 Ara

 

16.15 – 18.15

7. Oturum – Vaka Çalışmaları: İslami Finans ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 

    Türkiye’de İslami Finans Kurumlarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk

    Raif Parlakkaya & Suna Akten Çürük

 

    Faizsiz Bankacılık Ürünlerinin Ahlaki Açıdan Değerlendirilmesi (Murabaha, Teverruk ve Ges)

    Servet Bayındır

 

    İslam’a Dayalı Manevi Davranış Normları Finansal Zorluk İçinde Olan Kurumların Kurtulmasına Yardımcı Olabilir Mi? Muamalat Endonezya ve Muamalat Malezya Berhad Bankalarından Çıkarılacak Dersler

    A. Riawan Amin & M. Luthfi Hamidi

 

    Güven, Dürüstlük ve Şeffaflık: İslami Bankacılıkta Müşterilerin Tüketici Davranışı

    Seda Yılmaz

 

    İslami Bankaların Karlılıklarına Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Davranışları Üzerine Bir Analiz: Türkiye ve Endonezya Üzerine Karşılaştırmalı Analiz

    Akhmad Affandi Mahfudz

 

18.15 – 18.45 Kapanış Oturumu

19.00 Akşam Yemeği

 

 

Toplam 27 bildiri ve 3 ana konuşmacı