ULUSLARARASI KONFERANS
İŞ AHLAKI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: İDEALLER VE GERÇEKLER
12-14 Nisan 2012 / İstanbul

English

Türkçe

<

Organizasyon

İGİAD İKTİSADİ GİRİŞİM VE İŞ AHLAKI DERNEĞİ

2003 yılında kurulan İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) iş ahlâkı ve girişimcilik

alanlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. İGİAD, girişimciliğin teşvik edilmesi ve iş ahlâkının yaygınlaştırılması hususunda bilgilendirme, eğitim ve yayın faaliyetleriyle toplumda ve özellikle iş dünyasında ahlâki bir duyarlılık oluşturmayı amaçlamaktadır.

İGİAD, ahlâkî olmayan bir işi meşru kabul etmeyerek piyasa şartlarını yeniden sorgulamakta, hak eksenli bir iş hayatının inşası için gayret sarfetmekte ve helâl kazancın adil bölüşümünü yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Öte yandan bu yolda çalışacak girişimcileri desteklemekte, onlara rehber olmayı, model sunmayı ve bu bağlamda iş hayatını dayanışma ekseninde yeniden kurmayı amaçlamaktadır.

İGİAD, bu amaçlarını gerçekleştirmek için, iş ahlâkı ve girişimcilik alanlarında seminer, konferans, panel ve sempozyum gibi eğitim programları düzenlemekte; periyodik dergi ve alanı ile ilgili akademik dergi yayınlamakta, raporlar hazırlamakta, kitap yayını (telif ve tercüme) yapmakta; yurtiçi ve yurtdışı fuar ziyaretleri, ikili ilişkileri geliştirmek üzere kurum ve işyeri ziyaretleri gerçekleştirmekte; üniversiteler ile iş dünyasında arasında köprüler kurmaya devam etmekte; üyelerine yönelik sektör toplantıları ve çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemektedir.

İGİAD kurumsal olarak, Avrupa İş Ahlakı Ağı (European Business Ethics Network, EBEN), Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti üyesidir.

Ayrıntılı bilgi için,

Mehmet Erdem Temür

metemur@igiad.com

 

DURHAM ÜNİVERSİTESİ

Durham Üniversitesi kadim geleneği ve modern değerleri ile fark yaratan, var olan birçok fakültesi ile ilimde ve araştırmada en büyük farkındalığı başarmayı amaçlayan ve dünya genelindeki toplumlarda gerçek fark yaratan bir üniversitedir. Kendini her açıdan öğrenmeye, eğitime ve bilgi akışının mükemmelleştirilmesine adamıştır.

Fakat Durham üniversitesi bunlardan çok daha fazlasıdır.  Durham şehrinin kalbinde 1000 yıldır ilme öncülük yapmış olan üniversite Dünya mirası listesinmdedir.

Durham üniversitesi 25 yılı aşkın bir süredir İslam ekonomisi ve finans alanında araştırma ve öğretim yapmaktadır. Yeni kurumsallaştırılan Durham İslam Ekonomisi ve Finans Merkezi (DİEFM) bu alanda yıllardır yapılan bunca akademik eforun(çalişmanın,gayretin) sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Durham İslam Ekonomisi ve Finans Merkezi (DİEFM)  Uluslar arası ilişkiler ve yönetim okulu (Ortadoğu ve İslam çalışmalarının yapıldığı) ile işletme okulunun birleşimidir.

DİEFM  İslam ahlak ekonomisi, bankacılık, finans ve yönetimde lisans sonrası araştırma imkanları sunmaktadır.

• İslami finans MA

• İslami finans MSc

• İslami finansta araştırma MA

• İslami finans ve İslam ahlak ekonomisi Ph.D

• Durham İslami finans yaz okulu

Durham üniversitesinin şuanda İslami bankacılık ve finans sektöründe çalışan ve İslam ekonomisi ve finansın tüm dünyada öğretilmesine katkıda bulunan birçok mezunu vardır.

Durham İslam Ekonomisi ve Finans merkezi 25 yıllık öğretim ve araştırma tecrübesi ile İslami finans ve ahlak ekonomisi alanlarında öncülük etmekte ve dünyada bu alanda birçok program yapısı sunmaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi:

Dr. Mehmet Asutay

Ortadoğu ve İslam Siyaset Ekonomisi & Finans

Direktör, Durham İslam Ekonomisi ve Finans Merkezi

mehmet.asutay@durham.ac.uk

www.durham.ac.uk/difp