ULUSLARARASI KONFERANS
İŞ AHLAKI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: İDEALLER VE GERÇEKLER
12-14 Nisan 2012 / İstanbul

English

Türkçe

Konferansın Zemini

Küresel finans sistemi ve şirketler dünyası, operasyonlarında ahlak eksikliği göstermekle itham edilmektedir. Ahlak eksikliği küresel finans ve kurum krizlerinin ana sebeplerinden birisi olarak ele alınmaktadır. Finansal kriz ve kurumsal başarısızlıklar dikkatimizi ahlakın önemine çekmektedir ancak kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ve iş ahlakı olarak ahlak 1960’lardan beri zaten tartışılmaktadır. Özellikle bir şirketin ana hedefinin hissedarların kazandığı parayı en yükseğe çıkarmak oluşu fikri değişmektedir. Zira mevcut dönemde toplum, genel ve kurumsal sektörde işletmelerin çalıştıkları topluma ve çevreye karşı özellikle dikkat göstermesi ve olumlu etkiyi korumaya çalışmasını talep etmektedir.  Bu değişikliğe yanıt olarak pek çok kurum şu anda topluma katkılarını geniş ölçüde tanımlamak için bir KSS raporu çıkartmaktadır.

KSS genel olarak bir işletmenin; bireysel yaşam kalitesini, sosyal ve örgütsel seviyeleri, iş ve toplum için optimum şekilde iyileştirmek amacıyla çalışanlarla, aileleriyle, yerel cemiyet ve geniş ölçekte toplum gibi diğer paydaşlarla çalışarak sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkıda bulunma yükümlülüğü olarak tanımlanmaktadır.

İş algısındaki değişikliklerle paralel olarak reddedilemez şekilde iş alanı ahlakı da büyüme gösterdi ve ilgili algılar değişti. Son yıllarda kurumlardan toplumda olumlu değişiklikler sağlayarak daha sürdürülebilir ve sorumluluk sahibi bir yönetim ahlakı benimsemeleri beklenmektedir. Ancak iş ahlakı sözünün devamlı tekrar edilmesine karşın, buna ne kadar referans yapılırsa dünyanın çoğu yerinde iş performansı o kadar kötüye gitmektedir.  Bu özellikle sonsuz sayıdaki kurumsal başarısızlıkta ve skandallarda apaçık görülebilmektedir.  Dolayısıyla daha iyi bir gelecek ve toplum için, iş ahlakını ve sosyal sorumluluğu içerden geliştirecek yeni bir iş paradigması gereklidir.  Bu tür bir paradigmanın daha insancıl olması ve organizasyon ile daha yüksek seviyeli gelişim kapsamında insan unsuruna daha çok dikkat göstermesi, uzun vadede daha sosyal ve çevresel bilince sahip, daha ilham verici, daha maneviyatlı ve başarılı olması beklenmektedir.

İş ahlakında ve sosyal sorumluluk bağlantısında gerçekleşen küçük olumlu gelişmelere rağmen bazılarınca “ahlakın” ahlaki olmayan davranışları doğrulamak için kullanılan bir dış görünüşten ibaret olduğu düşünülüyor.  Ancak “iş ahlakı”; pazar gerçeklikleri ile, çalışanlar ve doğal çevre dahil, toplumun genel refahına olumlu bir katkı yapmanın taşıması zor gerçekliği arasında iyi bir denge sürdürme hedefi ile halen geliştirilmesi gereken örgütsel ve bireysel bir davranış normu olarak varlığını sürdürmektedir.

Bu konferans; akademisyenler, araştırmacılar, bilim insanları, idareciler, girişimciler ve işletme yöneticileri için iş ahlakı ve sosyal sorumlulukla ilgili olarak ideal ve gerçekliklerin tartışılması adına çeşitli konumları bir araya getirmek; araştırma ve bilgilerini deneysel şekilde veya söylemsel olarak KSS ve iş ahlakının değişen ve beklenilen dinamikleriyle bağlantılı olarak paylaşılması için bir platform sağlama amacına sahiptir.

 

 

<