ULUSLARARASI KONFERANS
İŞ AHLAKI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: İDEALLER VE GERÇEKLER
12-14 Nisan 2012 / İstanbul

English

Türkçe

<

Konferans Yapısı

KSS ve İş Ahlakı hakkında konferans öncesi günübirlik atölye çalışması – sadece davetle katılım (12 Nisan 2012)

Bir yuvarlak masa tartışma grubunda ayrıntılı şekilde KSS ve iş ahlakıyla bağlantılı meselelerin tartışılması amacıyla bir günlük ön konferans atölyesi gerçekleştirilecektir ve burada genel olarak KSS ve iş ahlakının geliştirilmesi hususunda bazı tavsiyeler tanımlanacak ve sağlanacaktır.  Bu, konuyla ilgili gerçekleştirilen çalışma/araştırmanın tanınması hususunda bir fırsat sağlayacak ve ayrıca bu araştırmayı yapanların tanınması için de bir şans yaratacaktır.  Dolayısıyla konferans öncesi atölyesinin, konu alanındaki önemli meseleler hakkında baştanbaşa yapılacak tartışmalarla “KSS ve iş ahlakı” hususunda uluslararası bir ağ ve dayanışma oluşturacak bir forum sağlaması beklenmektedir.

Bir günlük ön-konferans atölyesinin formatı, davetli bireysel konuşmacılar tarafından teslim edilen iki görüş belgesi üzerinden, gündüz ve öğleden sonrası seanslarında, “KSS ve iş ahlakının” belirli bir yönü üzerine yuvarlak masa tartışması yapılmasına dayanmaktadır.  Her bir görüş belgesi sunulduktan sonra iki davetli birey yanıtlarını ibraz edeceklerdir ve bu, seansın sonunda tartışma seansının sekreteri tarafından sonuçlandırılacak olan bir yuvarlak masa tartışmasıyla sürecektir.

 

13 –14 Nisan’da tebliğler sunulacak ve etraflı tartışmalar yapılacaktır.