ULUSLARARASI KONFERANS
İŞ AHLAKI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: İDEALLER VE GERÇEKLER
12-14 Nisan 2012 / İstanbul

English

Türkçe

Akademik Makaleler

İbraz süreci:

Yukarıdaki temalara sahip olmak ama bunlarla sınırlı olmamak üzere, ampirik veya söylemsel akademik makalelerin özetleri 20 Ocak 2011’e kadar gönderilebilir.

Özetler yaklaşık 500 sözcük olmalıdır ve adınızı, kurumunuzu ve iletişim ayrıntılarınızı baş sayfada içermelidir.  Özet ibrazı ayrıca güncel kişisel bilgileri veya CV’yi içermelidir. 

Özet ibrazları ms-word belgesi formatında e-postayla Mehmet Erdem Temür’e metemur@ethics-csr-symp.org 20 Ocak 2011’e kadar gönderilmelidir.

<