ULUSLARARASI KONFERANS
İŞ AHLAKI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: İDEALLER VE GERÇEKLER
12-14 Nisan 2012 / İstanbul

English

Türkçe

Akademik Kurul

• Omneya Abdelsalam, Dr., Muhasebe Bölümü, Elshaarani İslam İş ve Finans Merkezi Direktörü, Aston İşletme Fakültesi, Aston Üniversitesi

• Coşkun Can Aktan,  Profesör, Kamu Yönetimi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi

• Güler Aras, Profesör, İşletme Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Yıldız Teknik Üniversitesi

• Mahmut Arslan, Profesör, İşletme Bölümü, İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜEM) Müdürü, Hacettepe Üniversitesi

• Mehmet Asutay, Dr., Politik Ekonomi, Yönetim ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi, Durham Üniversitesi

• Servet Bayındır, Doç. Dr., Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

• Nihat Erdoğmuş, Profesör, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Şehir Üniversitesi

• Bilal Eryılmaz, Profesör, Kamu Yönetimi Bölümü, Sakarya Üniversitesi, T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı

• Adem Esen, Profesör, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü

• Zekeriya Güler, Profesör, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

• Sedat Murat, Profesör, İktisat Fakültesi Dekanı, İstanbul Üniversitesi

• Hacer Şaduman Okumuş, Profesör, Bankacılık ve Finans Bölümü, Meslek Yüksek Okulu Müdürü, T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi

• Ahmet Tabakoğlu, Profesör, İktisat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesi

• Ömer Torlak, Profesör,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

• Cafer Sadık Yaran, Profesör, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

 

<